این بیع همانند بیع مرابحه می باشد با این تفاوت که بایع مبیع را به همان قیمتی که خریده است می فروشد.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی