اساساً قرارداد سواپ یا تاخت، قراردادی است که طی آن جریانات نقدی ثابت با جرایانات شناور ناشی از یک دارایی پایه مورد معاوضه (مبادله) قرار می­‌گیرد. در سوآپ نرخ بهره یک شرکت توافق می­‌کند، جریان­‌های نقدی با بهره ثابت از پیش تعیین شده «اصل وام فرضی» را چند دفعه در سال پرداخت کند و در مقابل بهره‌­هایی با نرخ شناور (متغیر) بر روی همان «اصل وام فرضی» در همان مدت زمان یکسان دریافت کند. نرخ شناور رایج در اکثر توافقنامه­‌های سوآپ نرخ بهره، نرخ پیشنهادی بین بانکی لندن (لایبور) می­‌باشد. سوآپ­‌ها برای تبدیل ماهیت یک دارایی یا بدهی بکار می‌­آید. سواپ برای تبدیل وامی با نرخ متغیر به وام با نرخ ثابت و بالعکس و همچنین در مورد تبدیل یک دارایی با نرخ ثابت به شناور مورد استفاده قرار می­‌گیرد. سوآپ، مجموعه‌­ای از پیمان­‌های آتی نرخ بهره می­‌باشد؛ لذا بر اساس نرخ­‌های پیمان آتی ارزیابی سوآپ می­‌تواند صورت بگیرد.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی