یک نوع صندوق سرمایه گذاری است که سرمایه را از افرادی که به دنبال مشارکت در تأمین مالی بنگاه های در شرف تأسیس و بنگا های کوچک و متوسط هستند، جمع آوری می نماید و سرمایه گذاران به تناسب سرمایه در مالکیت این بنگاه ها  و به تبع در سود یا زیان آن ها شریک هستند. خاطر نشان می گردد پروژه های موضوع فعالیت این صندوق ها دارای ظرفیت رشد بالایی بوده و در عین داشتن ریسک بالا، دارای بازدهی مورد انتظار بالایی نیز هستند.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی