گاهی وقت‌ها متقاضیان پروژه امکان خرید یا اجاره به شرط تملیک طرح ساخته شده را ندارند و تنها می‌توانند آن را اجاره عادی کنند، در این روش پس از اتمام طرح و تحویل پروژه، شرکت واسط باهمکاری بانی با ارزش‌گذاری کل طرح و تبدیل آن به سهام در قالب شرکت سهامی، اوراق استصناع سرمایه‌گذاران را با سهام جایگزین می‌کند؛ بنابراین این اوراق استصناع ماهیت اوراق سهام را دارند.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی