اوراق قرض‌الحسنه اوراق بهاداری است که براساس قرارداد قرض بدون بهره منتشر می‌شود و به موجب آن قرارداد، ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی آن‌ها از دارندگان اوراق استقراض می‌کند و به همان مقدار به آنان بدهکار است و بایستی در سر رسید معین یا عند‌المطالبه به آنان بپردازد.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی