مرابحه یکی از معاملات مشروع و از اقسام بیع است. بیع مرابحه، فروش کالا به بیشتر از قیمت خرید آن می­‌باشد. بیع مرابحه به معامله‌اى اطلاق مى‌گردد که فروشنده با اعلام بهاى کالاى خریدارى شده، آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد. در بیع مرابحه فروشنده و خریدار باید از قیمت خرید (رأس المال)، مقدار سود، مقدار غرامت و نیز هزینه‌هایى که فروشنده براى حمل‌ونقل کالا و جز آن، متحمّل شده است آگاهى داشته باشند. بنابراین اگر فروشنده بگوید این کالا را به مبلغى که خریده‌ام به اضافۀ فلان مقدار سود به تو فروختم، معامله باطل است؛ چون قیمت خرید معلوم نیست.‌
بر فروشنده واجب است قیمت خرید و هزینه‌هاى پرداختى را صادقانه به خریدار خبر دهد و چنانچه در قیمت خرید دروغ بگوید مشترى- بنا به قول مشهور- بین فسخ عقد و گرفتن کالا با همان قیمتى که در عقد، معیّن شده، مخیّر است.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی