یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه اسلامی، ممنوعیت معاملات غرری در این بازار است. سند این ممنوعیت روایت پیامبر اسلام (ص) راجع به معامله غرری است که فرمودند: «نهی‌النبی عن بیع‌الغرر». این روایت از روایت‌های مورد اعتماد بین شیعه و اهل سنت است. معانی گوناگونی برای غرر ذکر کرده‌اند که از جمله می‌توان به “خطر”، “فریب و خدعه”، “چیزی که باطنی مجهول و ظاهری فریبنده دارد”، “در معرض هلاکت قرار دادن” و “جهالت” اشاره نمود. هدف از این ضابطه، تنظیم روابط معاملی بین انسان هاست، تا آن گروه از معاملاتی که در اثر خدعه، غفلت و جهالت یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا می‌کند و مال یکی از طرفین معامله یا هر دو را در معرض هلاکت و نابودی قرار می دهد، از دایره معاملات مجاز خارج گردد. در واقع اسلام برای سامان دادن معاملات مردم و جلوگیری از نزاع ها و اختلافات، تمام معاملات غرری را باطل شمرده است.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی